God Ile Riong Kinnga Ponganga nge Mangsengre Okei

Gjuha: Mangseng

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.