Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

Gjuha: Melpa

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.