Piunga Ba Bonga A Pau

Gjuha: Mengen

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.