Diosta nooki yorem nokpo

Gjuha: Mayo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.