Morokodo

Gjuha: Morokodo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

 © 2010, Pioneer Bible Translators