Makua New Testament 2015

Gjuha: Makhuwa-Meetto

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Makua New Testament © The Word For The World, 2015.