El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla

Gjuha: Mixtec: Ayultla

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.