Ya mga panaba na Diyos

Gjuha: Mamanwa

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.