Mwan NT (Côte d’Ivoire)

Gjuha: Mwan

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators 2006