Te Kawenata Hou

Gjuha: Māori

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

(c) The Bible Society in New Zealand Inc. 1952, 2008

Maps (c) United Bible Societies 1976, 1978