Gae Mataiwa

Gjuha: Maiwa (Papua New Guinea)

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.