To Ngü Mürü ka Me bete Gina Ngü (S Sudan)

Gjuha: Mündü

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators 2005