Ma Mʉweni Sulumani ge Melefit

Gjuha: Muyang

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit