Minar Poelayzimayl

Gjuha: Kala Lagaw Ya

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.