Anutu koro Mande Kondé Keta Qu

Gjuha: Iyo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.