LII HOLO-NORI: AMA LAMATUA

Gjuha: Dhao

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved