Gos Nge Ek Ka Ei Sinim Kin Ngołum

Gjuha: Nii

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.