Bepaŋ'walaŋ yofolok kobuli tiŋa kap

Gjuha: Numanggang

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.