Il Teingipe Ma Ili Topwepe Lapiri Lirouku

Gjuha: Olo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1997, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.