Yesu Kristo Wane Kisi Maep Don

Gjuha: Ono

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.