Janejare'e Ayvukwerà

Gjuha: Wayampi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators, Inc.