a BÍBLIA para todos

Gjuha: Português

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Copyright © 1993, 2009 Sociedade Bíblica de Portugal