Mushog Testamento

Gjuha: Quechua: Ambo-Pasco

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.