Diospaj Shimi

Gjuha: Kichwa: Imbabura

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Texto © SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS 1994