HDRUÔM HRĂ KLEI AÊ DIÊ BLŬ - KLEI ÊĐÊ

Gjuha: Rade

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© United Bible Societies, 2015