Ndagaanu Gihyaka

Gjuha: Gungu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.