Songhai de Gao

Gjuha: Koyraboro Senni Songhai

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© BFP Velberter Mission and Wycliffe Bible Translators, Inc.