The Holy Bible in Shan Common Language

Gjuha: Shan

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit