Contemporary New Testament

Gjuha: Samoan

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©2009 Bible Society of the South Pacific