Yaa Kanya Ninii Fɔle Sɛlɛɛ

Gjuha: Selee

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, 2008