Ina Sanaa Gagalowa

Gjuha: Kanasi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.