Tua Yesu Kristora Oziga Ewanana

Gjuha: Suena

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit