Udél dwata: gna kesfasad ne lomi kesfasad

Gjuha: Tboli

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2007, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.