Kamatuudan nga Ampang it Ampu'ang Diyus nga Magpatantu Pasar it Kanya

Gjuha: Tagbanwa

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.