Nyɩsʋa a =hapʋtitie

Gjuha: Tepo Krumen

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators Inc.