Naoa rəha uhgɨn nəniəkɨsən wi

Gjuha: North Tanna

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit