Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

Gjuha: Highland Totonac

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.