Vanuvei Eo

Gjuha: Southeast Ambrym

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.