DBƐƐDƐ DEE‑

Gjuha: Wè Northern

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, 2010