Ka꞉dle Yu

Gjuha: Kamula

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators, Inc.