Uwumbɔr aagbaŋ

Gjuha: Konkomba

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit