कोन्छ्‌योककी सुङ

Gjuha: Sherpa

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.