Ŋwàk Nwì Ma Rʉ̀k Nə̀ Fi

Gjuha: Yamba

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit