Monoka Madona Ohatama

Gjuha: Yaweyuha

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators, Inc.